VERDER IN BALANS
Voor wie?

Verder in Balans is bedoeld voor (ex)-kankerpatiënten die in een ontspannen sfeer, na een eerste revalidatie periode, al dan niet bij "Herstel en Balans", verder willen met het opbouwen of het behouden van de kracht en conditie na de periode van revalidatie. De training wordt gegeven in groepsverband. Er wordt onder andere getraind aan de KINESIS-wand; een nieuw trainingsconcept, waarbij balans, ontspanning en kracht de uitgangspunten vormen.
ORGANISATIE
OVER ONS PROGRAMMA
De stichting Verder in Balans ZOB (VIB ZOB) werd opgericht in oktober 2006. Een initiatief van Inloophuis de Eik voor mensen met kanker, in nauwe samenwerking met fysiotherapeuten van enkele centra in de regio.

Aanvankelijk werd er op woensdagavond in combinatie met een "koffie-uurtje" als ontmoeting voor lotgenotencontact, een trainingsprogramma geboden in de sporthal op landgoed Eikenburg. Na een grondige evaluatie van deze activiteit werd in begin 2009 besloten het programma aan te passen en meer te richten op daadwerkelijke training voor conditieherstel en behoud. Vanwege de professionele begeleiding en beschikbaarheid van de daartoe geëigende accommodatie werd door het bestuur van de Stichting Verder in Balans gekozen om de activiteiten voort te zetten bij het Fysiotherapie Centrum Kastelenplein. Vanaf juni 2009 zijn twee groepen naar volle tevredenheid actief en kan de activiteit uitgebreid worden met meerdere groepen en op termijn wellicht ook met meerdere locaties.
Trainingslocatie
Fysiotherapie Centrum Kastelenplein
Kastelenplein 171,
5653 LX Eindhoven
040 - 251 98 90
De behandeling van kanker middels chirurgie, chemo- en/of radiotherapie heeft een ongunstig effect op o.a. de conditie en algehele spierkracht. Vaak wordt een intense vermoeidheid ervaren. Revalidatie tijdens of na de behandeling is daarom van essentieel belang. Doorgaans merken we, dat aan het einde van een revalidatieperiode de conditie en de spierkracht van de deelnemer sterk is toegenomen en dat de eventuele vermoeidheid is afgenomen. Dit is het gevolg van wekenlang intensief trainen.

We vinden het daarom belangrijk dat dit resultaat behouden blijft en dat de deelnemers, zo mogelijk na een eerste revalidatie periode van bv. Herstel en Balans zelfstandig de lichamelijke training voortzetten. Dit kan middels het oppakken van de sportactiviteiten die men gewend was te doen voordat men geconfronteerd werd met de ziekte kanker. Toch is daar niet iedereen dan al toe in staat. Bovendien is gebleken dat deelnemers het erg prettig vinden om in een besloten vertrouwde omgeving, met eventuele lotgenoten, te blijven sporten. Dat kan bij "Verder in Balans".

Wilt u ook graag deelnemen aan Verder in Balans of heeft u behoefte aan meer informatie, stel uw vragen dan via e-mail: info@verderinbalanszob.nl of bel 040 - 293 91 42

Een groep deelnemers bij Verder in Balans bestaat uit minimaal 8 en maximaal 10 personen
Trainingstijden: Er zijn nu groepen op maandag van maandag van 10.00 - 11.00 uur (10.30 - 11.30 uur) en 16.30 — 17.30 en twee groepen op woensdag, namelijk van 18.30 — 19.30 en van 19.30 - 20.30 uur. Neem contact op met VIB over de beschikbaarheid in de bestaande groepen. Bij voldoende animo start er een nieuwe groep.

De eigen bijdrage voor deelname bedraagt: € 32,- per periode van 4 weken

Stichting Verder in Balans Zuidoost Brabant
Secretariaat: Aalsterweg 285 B Eindhoven
Bankrekening ABN AMRO nr. 45.23.26.753
Ingeschreven KvK Eindhoven nr. 17196480Lees onze nieuwsbrief:
Nieuwsbrief 3 (april 2015)
Nieuwsbrief 2 (april 2013)
Nieuwsbrief 1 (maart 2012)

    Copyright © 2009 Stichting Verder in Balans | All rights reserved. Disclaimer